The Saalian glaciation in the North Sea 

The Saalian glaciation in the North Sea

Publication year:1990
Writer(s):Joon, B., C. Laban and J.J.M. van der Meer

Geologie en Mijnbouw, 69:151 158.