De Noordzeebodem: aardkundig waardevol? 

De Noordzeebodem: aardkundig waardevol?

Publication year:1999
Writer(s):Verbers, Anja, Ad Stolk & Cees Laban

Aarde & Mens, jrg. 3 nr. 2 , pp. 35-40.